Kuiken Trading House BV is een bedrijf dat namens de klant (winkelier) meubelen uit Azië importeert.


Importland Indonesië

In Indonesië worden hoofdzakelijk teak houten meubelen gekocht, welke uit Java komen. De teakboom (Tectone Grandis) is geen oorspronkelijke boom op Java. Deze bomen zijn ooit aangeplant door de Nederlanders tijdens de koloniale periode. Gelukkig wordt er nog steeds bijgeplant.

Het is belangrijk voor een klant te weten dat hout een product is dat werkt onder invloed van het toe- en afnemen van de luchtvochtigheid. Door het toenemen van de luchtvochtigheid stijgt het vochtgehalte in het hout en zet het uit; in de winter blijft men daar dan weer onder omdat de woning dan met een van de bestaande soorten verwarmingssystemen wordt verwarmd en vocht uit het hout trekt en verdampt. Het hout krimpt. Het kan dan ook niet anders of het hout, een natuurlijk product, is aan veranderingen onderhevig. Wij werken alleen met plantageteak of recycled teak, waarmee handmatig prachtige meubelen van gemaakt worden.

Recycled teak is teak wat al eerder gebruikt is voor bijvoorbeeld huizen en vervolgens hergebruikt wordt voor het maken van hedendaagse meubelen, maar met behoud van de oude uitstraling.


Kuiken Trading House BV is a business that imports furniture from Asia on behalf of clients in the retail sector.


Goods from Indonesia

From Indonesia, we mainly export teak furniture from Java.
The teak is not native to Java. These trees were planted by the Dutch during the colonial period. Thankfully, constant replanting continues to this day.


It is important for clients to know that wood is greatly affected by increases and decreases in humidity.
Increased humidity raises the wood’s fluid content, causing it to expand. In the winter, central heating systems in the home extract and evaporate the moisture from the wood, causing it to shrink.
It is therefore inevitable that natural products such as wood are constantly subjected to change.
We use only planted teak or recycled teak in order to hand-craft our beautiful furniture.


Recycled teak is teak that has been used before, for example, to build houses. The material is then crafted into fantastic modern furniture that retains the wood’s vintage look.


Kuiken Trading House BV ist eine Firma, die im Auftrag des Kunden (Händler) Möbel aus Asien importiert.


Einfuhrland Indonesien

In Indonesien werden hauptsächlich Möbel aus Teakholz eingekauft, die aus Java stammen. 
Teakbäume (Tectone Grandis) kommen nicht von Natur aus auf Java vor. Sie wurden einst von den Niederländern im Kolonialzeitalter angepflanzt. Glücklicherweise wird die Anpflanzung noch immer fortgesetzt.


Der Kunde sollte wissen, dass Holz ein Produkt ist, das auf Schwankungen in der Luftfeuchtigkeit reagiert. 
Steigt die Luftfeuchtigkeit, nimmt die Feuchtigkeit im Holz zu und dehnt das Holz sich aus; im Winter wird das kaum der Fall sein, da die herkömmlichen Heizungssysteme dem Holz Feuchtigkeit entziehen, die dann verdampft. Das Holz zieht sich zusammen. 
Dass das Holz als Naturprodukt Schwankungen unterliegt, ist unvermeidlich. 
Wir arbeiten ausschließlich mit Plantagenteakholz oder recyceltem Teakholz, aus dem handwerklich wunderschöne Möbel hergestellt werden.


Recyceltes Teakholz ist Holz, das zum Beispiel einst für den Bau von Häusern verwendet worden ist und aus dem jetzt zeitgemäße Möbelstücke mit einer authentischen Ausstrahlung hergestellt werden.